Noordkop naar 4 gemeenten

Den Helder en Texel zelfstandig

Er komen mogelijk 4 gemeenten in de kop van Noord-Holland. Naast Den Helder en Texel, die zelfstandig blijven, wordt gedacht aan een oostelijke en een westelijke gemeente.

De oostelijke gemeente kan gaan bestaan uit Wieringen, Wieringermeer, Niedorp en Anna Paulowna. De westelijke gemeente zou een fusie moeten worden van Harenkarspel, Schagen en Zijpe. De oost-westvariant heeft de voorkeur van de gemeenteraad van Niedorp.

Eerder deze week spraken raadsleden van de gemeenten in de kop van Noord-Holland met elkaar over de bestuurlijke toekomst. Tijdens die bijeenkomst is afgesproken dat een informateur wordt aangesteld. Die gaat niet alleen de oost-westvariant onderzoeken, maar ook kijken naar andere mogelijkheden.

Volgens burgemeester Weerwind van Niedorp geldt als streefdatum nog steeds 1 januari 2011. `Wij willen de vaart in het proces houden`, aldus Weerwind.

In verschillende gemeenten, zoals Niedorp en Harenkarspel, worden in januari informatie- en discussiebijeenkomsten over herindeling gehouden.

Overigens mag volgens burgemeester Weerwind van Niedorp niet over een herindeling worden gesproken. Bij een herindeling veranderen ook de gemeentegrenzen, en dat is niet de bedoeling. Daarom moet worden gesproken over een fusie, waarbij de grenzen van de gemeenten niet ter discussie staan.
De kop van Noord-Holland in 4 gemeenten De kop van Noord-Holland in 4 gemeenten