Nog geen beslissing subsidie

ingevoerd op 30-1-2004

De gemeente Schagen neemt voorlopig nog geen beslissing over een subsidieverzoek van de stichting Exodus in Alkmaar.

De stichting Exodus biedt sinds 1999 opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden en gedetineerden die op korte termijn vrijkomen. Voor een deel wordt de stichting door het rijk en door kerken gefinancierd. Er wordt echter een tekort van € 50.000,- per jaar verwacht. Schagen wil het verzoek eerst in het Gewest bespreken.