ISD tegen sluiting CWI

`Brieven naar VNG en minister

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) is tegen de sluiting van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Schagen. De ISD roept de raad van bestuur van het CWI op om de voorgenomen sluiting te heroverwegen.

Volgens de ISD is een sluiting van het CWI een verarming van de mogelijkheden om de werkgelegenheid in de regio te stimuleren. Een kopie van de brief is ook gestuurd naar minister Donner en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.