OZB in Zijpe niet omhoog

Brede steun amendement VVD

De gemeente Zijpe heeft de financiën goed op orde. Dat bleek dinsdagavond tijdens de begrotingsbehandeling. Niet alleen de begroting voor volgend jaar ziet er positief uit, maar ook de vooruitzichten voor de komende jaren.

Daarom kwam de VVD met een amendement om indexering van de OZB met 1,75% te laten vallen. De raad ging unaniem akkoord met het amendement. Met een motie van de PvdA liep het anders af.

De PvdA vroeg in de motie om de minima en inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstand boven de al eerder toegezegde
€ 50,- nog eens € 50,- te geven.

Alleen PvdA, Natuurlijk Zijpe en de heer vriend van het CDA stemden voor. De VVD vond dat het geld beter kon worden gebruikt voor een energiepakket voor de inwoners en bestrijding van de werkloosheid. Ook vond men het niet terecht tegenover de middeninkomens, die overal buiten vallen.