Extra geld naar armoede

ingevoerd op 10-10-2008

De gemeente Harenkarspel wil een deel van een meevaller gaan gebruiken voor armoedebestrijding.

De meevaller werd bekend gemaakt in de septembercirculaire van het rijk. Het gaat om een bedrag van € 71.000,-. Het college wil de helft van dat bedrag reserveren voor armoedebestrijding. De andere helft gaat naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het college komt nog met een voorstel over hoe het geld zal worden ingezet.