Discussie over wilde dieren in circus

ingevoerd op 25-9-2008

De politiek in Zijpe gaat binnenkort in debat over het gebruik van wilde dieren in circussen. In het debat moet duidelijk worden of in de kustgemeente in de toekomst toestemming wordt gegeven voor circussen als die acts met wilde dieren op het programma hebben staan.

Aanleiding is een brief die de stichting Wilde Dieren de Tent Uit vorig jaar naar de gemeente Zijpe stuurde over de komst van Circus Belly Wien. Dat circus zou weinig ophebben met dierenwelzijn.

`Een dierentuin die haar dieren zou houden zoals dat gebeurt in een circus zou direct worden gesloten`, schreef Wilde Dieren de Tent Uit in de brief.

Inmiddels heeft de gemeente Zijpe een notitie gemaakt over het onderwerp. Die notitie vormt de basis voor de discussie. De Dierenbescherming, de Partij voor de Dieren en circusorganisator de heer Van Heijbeek hebben al aangegeven bij de discussie aanwezig te willen zijn.