Landbouw ondergeschikt

ingevoerd op 11-9-2003

Het conceptstreekplan Noord-Holland noord heeft ernstige bezorgdheid gewekt bij de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO).

In dit plan wordt de landbouw onder-geschikt gemaakt aan ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking, natuur en landschap, cultuurhistorische waarden en water. De WLTO eist alsnog erkenning voor de landbouw, die nu een belangrijke economische factor vertegenwoordigt en drager van het landschap is.

Ook wil de WLTO de aandacht vestigen op de bollenconcentratiegebieden in Noord-Kennemerland, die van de streekplankaart zijn geschrapt. De WLTO verwacht verder problemen bij de realisatie van de Noordboog, een verbindingszone van Callantsoog tot Den Oever.

De WLTO wil dan ook een heroverweging van het conceptplan, waarvan een tweede versie rond 20 september gereed moet zijn. Gedeputeerde Staten zullen eind oktober het streekplan vaststellen.