Discussie over herindeling in Harenkarspel

ingevoerd op 10-9-2008

De gemeenteraad van Harenkarspel gaat op 28 oktober in discussie over de bestuurlijke toekomst van die gemeente. Een mogelijke herindeling is onderdeel van die discussie.

Recent gaf de gemeenteraad het college de opdracht om een rapport te maken over de bestuurlijke toekomst van Harenkarspel. Dat rapport is 28 oktober de basis van de discussie. De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis van Harenkarspel en is openbaar.