Bijeenkomst over Sportadviesraad

ingevoerd op 9-9-2008

Volgende week dinsdag, 16 september, wordt in Schagen een tweede bijeenkomst gehouden over de oprichting van een Sportadviesraad.

De sportadviesraad gaat het college van Schagen gevraagd en ongevraagd adviseren over alles wat met sport te maken heeft. Het college verplicht zich ook advies aan de sportraad te vragen. Om de sportraad vorm te kunnen geven is draagvlak bij de verenigingen noodzakelijk.

Daarom worden besturen uitgenodigd kandidaten voor de sportraad aan te dragen.

Tijdens de bijeenkomst, die dinsdag 16 september om 19.30 uur wordt gehouden in het gemeentehuis van Schagen, wordt een presentatie gegeven van de stappen die de afgelopen periode zijn gemaakt. De gemeente hoopt dat zo veel mogelijk verenigingen aanwezig zullen zijn. Aanmelden kan bij Elly Klaver van de gemeente Schagen, 0224 – 21 05 36.