Onderzoek naar nieuw AZC in Schagen

ingevoerd op 3-9-2008

Er komt een nieuw onderzoek naar de tijdelijke of permanente vestiging van asielzoekers in Schagen. Dat is de uitkomst van een politiek debat in de commissie Grondgebiedzaken maandagavond.

De VVD is terughoudend. De liberalen willen dat eerst woningen voor eigen bewoners worden gebouwd. Ook vreest de VVD een inbreuk op het landelijk gebied. Ook Duurzaam Schagen is vooralsnog tegen. De lokale partij vindt dat het rijksbeleid aan alle kanten faalt.

De SP is uitgesproken voorstander van de vestiging van een nieuw AZC in Schagen. `Het is onze morele plicht`, zei Margreet Koomen van de SP. De PvdA en het CDA vinden dat eerst een onderzoek moet plaatsvinden voordat een definitief standpunt wordt bepaald.

Als in Schagen asielzoekers worden opgevangen, dan zal dat niet meer in caravans gebeuren. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers denkt nu aan de bouw van huizen.